Kim są przewodniczki

Kim są przewodniczki – czyli ja dla innych!

Przewodniczki należą do najstarszej, III gałęzi FSE zwanej „Drogą” lub gałęzią czerwoną.

To dziewczęta powyżej 17 roku życia.

„Droga” to kroczenie za Chrystusem. Na niej człowiek rozpoznaje swoje powołanie, służy innym, dąży do jedności życia.

Formacja przewodniczki składa się z dwóch etapów:
1) młodej drogi, którą wieńczy obrzęd żółtego szlaku. Młode przewodniczki to dziewczęta rozpoczynające swoją przygodę w gałęzi czerwonej. Podzielone są na 6-8-osobowe ekipy młodych przewodniczek. W nich, przez okres jednego roku, formują się pod przewodnictwem swojej szefowej.
2) etapu czynnej służby (najczęściej wychowawczej) w Stowarzyszeniu, podczas którego przewodniczka kroczy zielonym szlakiem wędrowniczki oraz czerwonym szlakiem Harcerki Rzeczpospolitej, którego zakończeniem jest obrzęd Fiat – Zobowiązanie Przewodniczki. Szefowe, czyli młode instruktorki w wieku ok. 19-25 lat, skupione są w tzw. ogniskach. Ognisko to jednostka FSE, która jednoczy grupę szefowych w danym hufcu/środowisku. Na jego czele stoi szefowa ogniska współpracująca w tandemie wychowawczym z duszpasterzem ogniska. Ognisko promieniuje ciepłem i światłem na otoczenie, rozgrzewa serca i podtrzymuje zapał do formacji i służby tworzących je przewodniczek.

Celem „Drogi” i formacji osobistej w ognisku jest przygotowanie młodej dziewczyny do służby i do dorosłego, odpowiedzialnego i twórczego życia.

Patronką wszystkich przewodniczek FSE jest św. Teresa z Lisieux.