Zaproszenie

Termin: 19-21 września

Trasa: Morawica – Piotrkowice

Temat: „Aby nie ustać w drodze„;
„zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie”. Flp 3, 13b-14