Wędrówka Ognisk Młodych Przewodniczek 2014 r. Dolinki Krakowskie

fot. A. Kołodziej,