OPP 2014 -Piotrkowice

fot.E. Bednarczyk, O. Szuba, G. Grzybek.